午夜男人免费福利视频-İptal ve İade Şartları

 • 福利视频导航- 

      午夜男人免费福利视频-TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADEKOŞULLARI

      福利视频导航- 

          幺妹视频福利视频-GENEL:

          无良福利视频导航鸟鸣导航-1.     Kullanmakta olduğunuzweb sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, sizesunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

          最新福利视频1-2.     Alıcılar, satınaldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı TüketicininKorunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği(RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

          幺妹视频福利视频-3.     Ürün sevkiyat masrafıolan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

          最新福利视频1-4.     Satın alınan her birürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adrestekikişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

          幺妹视频福利视频-5.     Satın alınan ürün,eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi,kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmekzorundadır.

          福利视频导航-6.     Satın alınan ürününsatılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 güniçinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

          最新福利视频1- 

          午夜男人免费福利视频-SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

          福利视频导航-7.     Alıcı, satın aldığıürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünüteslim yükümlülüğü sona erer.

          最新福利视频1- 

          午夜男人免费福利视频-KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILANALIŞVERİŞLER:

          幺妹视频福利视频-8.     Ürün teslim edildiktensonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksızolarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veyafinans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise,Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’yaiade etmek zorundadır.

          最新福利视频1- 

          最新福利视频1-ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİMEDİLEMEZ İSE:

          无良福利视频导航鸟鸣导航-9.     Satıcı’nınöngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise,durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri iledeğiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talepedebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalindenitibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredikartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içindeürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 haftaiçerisinde aktarması olasıdır.          最新福利视频1- 

          福利视频导航-ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:          无良福利视频导航鸟鸣导航-10.   Alıcı, sözleşme konusumal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmışvb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslimalınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmakzorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünlebirlikte Fatura da iade edilmelidir.


         1. 最新福利视频1- 

          午夜男人免费福利视频-CAYMA HAKKI:          最新福利视频1-11.   ALICI; satın aldığıürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihindenitibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’yaaşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki vecezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malıreddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

          最新福利视频1- 

          无良福利视频导航鸟鸣导航-12.   SATICININCAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:


          午夜男人免费福利视频-ŞİRKET

         2. 最新福利视频1-ADI/UNVANI: İPEKYOLU ULUSLARARASI FUARCILIKLTD. ŞTİ.
          ADRES: YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ VİZYON PARK A BLOKNO:1/29 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
          EPOSTA: info@ipekyolu.info
          TEL: 0 212 2229060
          FAKS: 0 212 6033134

          最新福利视频1- 

          幺妹视频福利视频-CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

          幺妹视频福利视频-13.   Alıcı, satın aldığıeğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibarenbaşlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetinifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

          最新福利视频1-14.   Cayma hakkınınkullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

          福利视频导航-15.   Cayma hakkınınkullanılması için 14 (ondört) günlük süre içindeSATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimdebulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma HakkıKullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olmasışarttır.

          最新福利视频1- 

          最新福利视频1-CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

          午夜男人免费福利视频-16.   3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturasıkurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birliktegönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleriİADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

          最新福利视频1-17.   İade formu, İadeedilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikteeksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

          最新福利视频1- 

          最新福利视频1-İADE KOŞULLARI:

          幺妹视频福利视频-18.   SATICI, cayma bildirimininkendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedelive ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ yaiade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

          午夜男人免费福利视频-19.   ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde birazalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak caymahakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiylemeydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

          幺妹视频福利视频-20.   Cayma hakkınınkullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarınınaltına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptaledilir.

                                          最新福利视频1- 

                                          福利视频导航-CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

                                          无良福利视频导航鸟鸣导航-21.   ALICI’nınisteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve gerigönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları,makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veyason kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’yateslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iadeedilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildiktensonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayanürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergigibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilenhizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılımprogramlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayarsarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesiYönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkınınkullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

                                                      最新福利视频1-22.   Kozmetik ve kişiselbakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılımve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

                                                      最新福利视频1- 

                                                      午夜男人免费福利视频-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

                                                      最新福利视频1-23.   ALICI, ödemeişlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kartsahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faizödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Budurumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâletücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde,ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nınuğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

                                                      福利视频导航- 

                                                          午夜男人免费福利视频-ÖDEME VE TESLİMAT

                                                         1. 最新福利视频1-24.   Sitemiz üzerindenkredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme yada online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizdesiparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

                                                          午夜男人免费福利视频- 

                                                          午夜男人免费福利视频- 

                                                          午夜男人免费福利视频_幺妹视频福利视频_最新福利视频1_福利视频导航_无良福利视频导航鸟鸣导航Copyright @ 2003 - 2019.Company name All rights reserved.