最新福利视频1-Mesafeli Satış Sözleşmesi


福利视频导航- 

幺妹视频福利视频-MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  幺妹视频福利视频-1.TARAFLAR

  午夜男人免费福利视频-İşbuSözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlarçerçevesinde imzalanmıştır.

  幺妹视频福利视频-1.     ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarakanılacaktır)

  午夜男人免费福利视频-AD-SOYAD:
  ADRES:  福利视频导航-2.     ‘İPEKYOLU ULUSLARARASI FUARCILIK LTD. ŞTİ.’; (sözleşmede bundansonra "SATICI" olarak anılacaktır)

 • 午夜男人免费福利视频-AD-SOYAD: İPEKYOLU ULUSLARARASI FUARCILIK LTD. ŞTİ.
  ADRES: YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ VİZYON PARK A BLOK NO:1/29BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

  无良福利视频导航鸟鸣导航-İş bu sözleşmeyikabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde siparişkonusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödemeyükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabuleder.

    最新福利视频1-2.TANIMLAR

    福利视频导航-İşbusözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimlerkarşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

        最新福利视频1-BAKAN :Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

        午夜男人免费福利视频-BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

        最新福利视频1-KANUN :6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

        福利视频导航-YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)       1. 最新福利视频1-HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilenmal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

        最新福利视频1-SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya malsunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

        最新福利视频1-ALICI :Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullananveya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

        午夜男人免费福利视频-SİTE :SATICI’ya ait internet sitesini,        午夜男人免费福利视频-SİPARİŞVEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep edengerçek ya da tüzel kişiyi,        幺妹视频福利视频-TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

        无良福利视频导航鸟鸣导航-SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

        无良福利视频导航鸟鸣导航-MAL :Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzerehazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

        午夜男人免费福利视频-3.KONU

        无良福利视频导航鸟鸣导航-İşbuSözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamdasiparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışıve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak veyükümlülüklerini düzenler.

           1. 福利视频导航-Listelenenve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatlergüncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilanedilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

                                           1. 幺妹视频福利视频-4. SATICI BİLGİLERİ

                                           2. 无良福利视频导航鸟鸣导航-Ünvanı: İPEKYOLU ULUSLARARASI FUARCILIK LTD. ŞTİ.
                                            Adres : YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ VİZYON PARK A BLOK NO:1/29BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
                                            Telefon : 0 212 2229060
                                            Faks: 0 212 6033134
                                            Eposta : info@ipekyolu.info

                                            无良福利视频导航鸟鸣导航-5. ALICI BİLGİLERİ

                                            午夜男人免费福利视频-Teslim edilecek kişi
                                            Teslimat Adresi
                                            Telefon
                                            Faks
                                            Eposta/kullanıcı adı

                                            福利视频导航-6. SİPARİŞ VEREN KİŞİBİLGİLERİ

                                           3. 无良福利视频导航鸟鸣导航-Ad/Soyad/Unvan

                                             福利视频导航-Adres
                                             Telefon
                                             Faks
                                             Eposta/kullanıcı adı                                             午夜男人免费福利视频-7. SÖZLEŞME KONUSUÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

                                             最新福利视频1-1. Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli,rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcıtarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanyasüresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

                                             无良福利视频导航鸟鸣导航-7.2. Listelenenve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatlergüncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilanedilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

                                             幺妹视频福利视频-7.3. Sözleşmekonusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

                                             幺妹视频福利视频-                                              午夜男人免费福利视频-Ürün Açıklaması

                                               幺妹视频福利视频-Adet

                                               午夜男人免费福利视频-Birim Fiyatı

                                               午夜男人免费福利视频-Ara Toplam
                                               (KDV Dahil)

                                               最新福利视频1-BEAUTYISTANBUL 2019 Fuarı Giriş Bileti

                                               午夜男人免费福利视频-1

                                               幺妹视频福利视频-100 TL

                                                       幺妹视频福利视频-100 TL

                                                               最新福利视频1-Toplam :

                                                              1. 幺妹视频福利视频-100 TL

                                                                       幺妹视频福利视频-                                                                        幺妹视频福利视频-Ödeme Şekli ve Planı

                                                                       最新福利视频1-Teslimat Adresi

                                                                       福利视频导航-Teslim Edilecek kişi

                                                                       福利视频导航-Fatura Adresi

                                                                       福利视频导航-Sipariş Tarihi


                                                                       幺妹视频福利视频-Teslimat tarihi

                                                                       幺妹视频福利视频-Teslim şekli

                                                                       幺妹视频福利视频-                                                                        午夜男人免费福利视频-7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

                                                                       最新福利视频1-8. FATURA BİLGİLERİ

                                                                       无良福利视频导航鸟鸣导航-Ad/Soyad/Unvan

                                                                        幺妹视频福利视频-Adres
                                                                        Telefon
                                                                        Faks
                                                                        Eposta/kullanıcı adı
                                                                        Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ilebirlikte 
                                                                        teslim edilecektir.

                                                                        幺妹视频福利视频-9. GENEL HÜKÜMLER

                                                                        无良福利视频导航鸟鸣导航-9.1. ALICI,SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgisahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan vetaahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi,mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' yaverilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerinvergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksizolarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

                                                                        无良福利视频导航鸟鸣导航-9.2. Sözleşmekonusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nınyerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmındabelirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veyakuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesidurumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

                                                                        无良福利视频导航鸟鸣导航-9.3. SATICI,Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsagaranti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ileteslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göresağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esaslarıdâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifasısırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareketetmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

                                                                        午夜男人免费福利视频-9.4. SATICI,sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek veaçıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarikedebilir.

                                                                       1. 最新福利视频1-9.5. SATICI,sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halindesözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiğitarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan vetaahhüt eder. 

                                                                       2. 幺妹视频福利视频-9.6. ALICI,Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyitedeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesive/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusuürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

                                                                        无良福利视频导航鸟鸣导航-9.7. ALICI,Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veyakuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilercehaksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veyafinans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusuürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’yaiade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

                                                                        午夜男人免费福利视频-9.8. SATICI,tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve taraflarınborçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşmasıgibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içindeteslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali iledeğiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadankalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICItarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığıödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICItarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iadeedilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın bankatarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nınhesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan vetaahhüt eder.

                                                                        幺妹视频福利视频-9.9. SATICININ,ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisitarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatlarıve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesive diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’yaulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nınkendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğinikabul ve beyan etmektedir.

                                                                        幺妹视频福利视频-9.10. ALICI,sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslimalmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabuledilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’yaaittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iadeedilmelidir.

                                                                        无良福利视频导航鸟鸣导航-9.11. ALICIile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veyaürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkingüvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkinkimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir öncekiaya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisineait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nıntalebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede siparişdondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halindeise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.                                                                        幺妹视频福利视频-9.12. ALICI,SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sairbilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığınedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal,nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

                                                                       3. 无良福利视频导航鸟鸣导航-9.13. ALICI,SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayetetmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde,doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yıbağlayacaktır.

                                                                        福利视频导航-9.14. ALICI,SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genelahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı biramaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekildekullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veyazorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

                                                                        午夜男人免费福利视频-9.15. SATICI’yaait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veyabaşkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerineve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenmekolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyiişleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilereyönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

                                                                        最新福利视频1-9.16. İşbusözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbuihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı buihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlalnedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeyekarşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkısaklıdır.

                                                                        福利视频导航-10. CAYMA HAKKI

                                                                                        午夜男人免费福利视频-10.1. ALICI;mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisineveya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört)gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluküstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmedencayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise,bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sonaermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmetsözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımındankaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabuletmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.                                                                                        福利视频导航-10.2. Caymahakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadelitaahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürününişbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler"hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılmasıhalinde, 

                                                                                        无良福利视频导航鸟鸣导航-a) 3.kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenenürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iadefaturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adınadüzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirdetamamlanamayacaktır.)

                                                                                                福利视频导航-b) İadeformu,

                                                                                                午夜男人免费福利视频-c) İadeedilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikteeksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

                                                                                                福利视频导航-d) SATICI,cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süreiçerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iadeetmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

                                                                                                无良福利视频导航鸟鸣导航-e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veyaiade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazminetmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüneuygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICIsorumlu değildir. 

                                                                                                福利视频导航-f) Caymahakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limittutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirimmiktarı iptal edilir.

                                                                                                幺妹视频福利视频-11. CAYMA HAKKIKULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

                                                                                                福利视频导航-ALICI’nınisteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve gerigönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları,makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veyason kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesininardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık vehijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerlekarışan vedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Aboneliksözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreliyayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciyeanında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntükayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilmeve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajınınALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkündeğildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ileifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması daYönetmelikgereği mümkün değildir.

                                                                                                                      幺妹视频福利视频-Kozmetikve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiyesarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi içinambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmalarıgerekir.

                                                                                                                      无良福利视频导航鸟鸣导航-12. TEMERRÜT HALİ VEHUKUKİ SONUÇLARI

                                                                                                                      无良福利视频导航鸟鸣导航-ALICI,ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde,kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faizödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Budurumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâletücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayıtemerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nınuğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

                                                                                                                      幺妹视频福利视频-13. YETKİLİ MAHKEME

                                                                                                                      最新福利视频1-İşbu sözleşmeden doğanuyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanundabelirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veyatüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veyatüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgileraşağıdadır: 

                                                                                                                      最新福利视频1-28/05/2014tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

                                                                                                                      幺妹视频福利视频-a) 6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakemheyetlerine,

                                                                                                                      无良福利视频导航鸟鸣导航-b)Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakemheyetlerine,

                                                                                                                      福利视频导航-c)Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerinebaşvuru yapılmaktadır.
                                                                                                                      İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

                                                                                                                      幺妹视频福利视频-14. YÜRÜRLÜK

                                                                                                                                                      福利视频导航-ALICI,Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbusözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesiöncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine daironay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

                                                                                                                                                              午夜男人免费福利视频-SATICI:İPEKYOLU ULUSLARARASI FUARCILIK LTD. ŞTİ.

                                                                                                                                                             1. 福利视频导航-ALICI:                                                                                                                                                              无良福利视频导航鸟鸣导航-TARİH:

                                                                                                                                                              无良福利视频导航鸟鸣导航- 


                                                                                                                                                              午夜男人免费福利视频_幺妹视频福利视频_最新福利视频1_福利视频导航_无良福利视频导航鸟鸣导航Copyright @ 2003 - 2019.Company name All rights reserved.